TOSHIBA Value Added Package 1.6.35.6406

TOSHIBA Value Added Package 1.6.35.6406

TOSHIBA Corporation – 67,4MB – Freeware –
ra khỏi 32 phiếu
4 Stars User Rating
Gói này sẽ cài đặt một loạt các tiện ích quan trọng.

-TOSHIBA thành phần phổ biến điều khiển là một thành phần thiết yếu của Windows Vista. Nó cần thiết để làm cho các khác TOSHIBA ban đầu chương trình hoạt động bình thường.
-TOSHIBA Power Saver kiểm soát tiêu thụ năng lượng bằng cách chuyển để thiết lập quyền lực tối ưu, dựa trên việc máy cắm vào hoặc pin, và dựa trên nguồn pin còn lại.
-TOSHIBA Tiện ích cho phép bạn tuỳ chỉnh các cài đặt phần cứng của bạn theo cách mà bạn làm việc với máy tính của bạn và các thiết bị ngoại vi bạn sử dụng. Để bắt đầu các tiện ích, nhấp vào nút Start của Windows sau đó bấm bảng điều khiển và chọn biểu tượng TOSHIBA HW thiết lập.
-TOSHIBA mật khẩu tiện ích cho phép bạn thiết lập một mật khẩu hạn chế truy nhập đến máy tính.
-Thẻ Flash TOSHIBA cung cấp chức năng Hotkey và chức năng phóng mà bắt đầu chức năng Hotkey và khởi chạy các tiện ích khác của TOSHIBA.
-TOSHIBA máy tính công cụ chẩn đoán có thể hiển thị thông tin cơ bản của một máy tính và chẩn đoán

Tổng quan

TOSHIBA Value Added Package là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi TOSHIBA Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 6.252 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của TOSHIBA Value Added Package là 1.6.35.6406, phát hành vào ngày 15/12/2015. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

TOSHIBA Value Added Package đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 67,4MB.

Người sử dụng của TOSHIBA Value Added Package đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho TOSHIBA Value Added Package!

Cài đặt

người sử dụng 6.252 UpdateStar có TOSHIBA Value Added Package cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại